Znamy wyniki usług operatorów sieci komórkowych w polskich pociągach

Znamy wyniki usług operatorów sieci komórkowych w polskich pociągach

Znamy już podsumowanie raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) dotyczącego usług mobilnych użytkowników korzystających z polskich kolei. T-mobile został dostawcą najwyższej jakości rozmów, a Plus tym, który zapewnia swoim klientom najlepszą prędkość internetu mobilnego.

UKE przeprowadził badania na głównych torowiskach w Polsce w dniach 3 – 23 sierpnia 2016. Wśród testowanych usług znaleźli się tacy operatorzy sieci komórkowych jak: Orange Polska, Play, Plus oraz T- Mobile.

W okresie prowadzonych badań pociągi sumarycznie pokonały odległość równą 8,5 tysiąca km. Całkowity czas egzekucji usług operatorów wyniósł 117 godzin. Badanie skupiło się na dwóch elementach świadczonych usług przez operatorów sieci telekomunikacyjnych:

  • usługi głosowe (jakość rozmów telefonicznych)
  • dostęp do internetu (prędkość mobilna)

Badania objęły dla każdego pojedynczego operatora ilość 2,5 tysięcy połączeń głosowych i jednakową ilość różnorakich typów testów usług transmisji danych.

transmisja-danych-uke

Do prowadzonych testów wykorzystano dwa zestawy pomiarowe QualiPoc Freerider III firmy SwissQual, jeden dla transmisji danych, a jeden w celu badań usług głosowych. Zgodnie z treścią wyników opublikowanych w raporcie UKE usługi oferowane przez operatora Play były badane łącznie z funkcją roamingu krajowego, z kolei podczas badań dostępu do internetu, wykorzystano te karty SIM, które zgodne były wyłącznie z usługami Play oferowanymi wewnątrz własnej sieci.

Najlepszą wartość wskaźnika skuteczności połączeń (tzw. CSSR) wykazał operator T-Mobile, uzyskując bardzo wysoki wynik 93,68%. Zaraz za nim znalazł się Play (93,49%), dalej Plus (92,65%) i na samym końcu Orange Polska z wartością CSSR równą 91,45%.

Do badania dostępu do mobilnego internetu wykorzystano tzw. downlink czyli parametr prędkości transmisji danych ściąganych z sieci. Na tle wszystkich 4 operatorów, najlepiej zaprezentował się Plus (12,4 MB/s), dalej Orange (11,3 MB/s), Play (11,1 Mb/s) i na szarym końcu T-Mobile z wynikiem 10,43 Mb/s.

UKE podkreśla, że wszyscy czterej operatorzy testowani przez regulator uzyskali wyniki na bardzo zbliżonym poziomie dla poszczególnych wskaźników jakości usług. Ponadto uzyskane wartości powinny usatysfakcjonować użytkowników tych operatorów, ponieważ wg UKE prezentują dobrej jakości usługi, pozwalające użytkownikom podczas jazdy pociągiem wykonywać połączenia głosowe i cieszyć się dostępem do internetu.

Wyniki zebrane w raporcie wskazują na ograniczone wykorzystywanie najbardziej korzystnych jakościowo usług technologii na trasach kolejowych (spory udział GSM w połączeniach głosowych oraz UMTS w transmisji danych). UKE interpretuje te wyniki w ten sposób, że być może przebiegają one poza głównym rozmieszczeniem ludzi, co z kolei zniechęca samych operatorów do czynienia inwestycji w rozwój sieci właśnie w tych obszarach. Eksperci jednak zapewniają, że ta obecna kondycja powinna się poprawić wraz z rozbudową sieci, szczególnie w oparciu o częstotliwości radiowe z zakresu 800 MHz.

W zebranych przez UKE danych możemy również znaleźć informację, że najnowsze pociągi (jak np. Pendolino) wykazują gorszą od przeciętnej jakość usług mobilnych. Wynik ten jest wspólny dla wszystkich operatorów, zarówno dla inicjacji połączeń głosowych jak i prędkości oferowanego internetu.


Podobało Ci się? Podziel się...

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*