T-Mobile zapłaci 15 milionów kary

TMobile zapłaci 15 milionów kary

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Marek Niechciał, nałożył na T-Mobile Polska karę w wysokości 15 milionów złotych. Według UOKiK sieć naruszyła dobro konsumentów nie uzyskawszy wyraźnej zgody na ponoszenie opłat dodatkowych za usługi typu „Granie na czekanie”, „Prenumerata” czy „Szafa Gra”. T-Mobile zapowiada odwołanie się do decyzji.

Ustawa o prawach konsumenta mówi, że najpóźniej chwili wyrażenia woli zawarcia umowy przez konsumenta, przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę na każdą ponadprogramową płatność. Zdaniem UOKiK usługi oferowana przez T-Mobile takie jak „Granie na czekanie”, „Prenumerata” oraz „Szafa Gra” nie przestrzegały obowiązującego prawa.

W oświadczeniu wydanym przez UOKiK, Marek Niechciał stwierdził, iż przepisy chronią konsumentów przed płatnościami, na które wcześniej nie wyrazili zgody. W odniesieniu do rynku telekomunikacyjnego dotyczy to w szczególności usług, które nie są objęte cykliczną opłatą np. abonamentową i łączą się z koniecznością uiszczania dodatkowych płatności. Według UOKiK T-Mobile nie zagwarantowała konsumentowi wymaganej ochrony, przyjmując, że wyrażeniem zgody było podpisanie umowy z operatorem.

W toku postępowania, UOKiK wykazało, iż sieć aktywowała usługi podczas zawierania umowy lub przy doładowaniu konta. Konsument na początku korzystał z okresu promocyjnego, za który nie ponosił kosztów. Klienci, którzy nie zrezygnowali z usługi na czas, ponosił dodatkowe koszty.
T-Mobile przestało naliczać opłaty związane z dodatkowymi usługami 17 grudnia 2016, co obniżyło karę finansową o 30%. Wyrok nie jest prawomocny. Sieć zapowiedziała już odwołanie się od decyzji.


Podobało Ci się? Podziel się...

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*