Reklamy na YouTobe bardziej opłacalne od telewizyjnych?

Reklamy na YouTobe bardziej opłacalne od telewizyjnych

Jak pokazują badania przeprowadzone przez Google, kampanie reklamowe na YouTube mają większy zwrot z inwestycji w stosunku do reklam za pośrednictwem telewizji. Co więcej, różnica ta jest znacząca. Jak wynika bowiem z zaprezentowanych danych wynosi ona prawie 80%. Nic więc dziwnego, że reklamy na YouTube stały się obecnie tak popularne.

Badania prowadzone przez Google oraz jego partnerów (m.in. BrandScience, MarketingScan, Data2Decisions czy MarketShare) na podstawie 56 studiów przypadku z 8 krajów wykazały, że w latach 2013-2016 zwrot z inwestycji reklam na YouTube był o prawie 80% wyższy niż tych w telewizji. Ponadto, aż dla 77% badanych przypadków ROI z reklamy w serwisie okazał się być lepszy.

W badaniu tym posłużono się również konkretnymi przykładami. Jeden z nich dotyczy kampanii prowadzonej przez oddział koncernu Mars w Wielkiej Brytanii w lecie ubiegłego roku. Jak się okazało, reklama w serwisie YouTube przyniosła im ponad dwa razy większy zwrot z inwestycji niż miało to miejsce w przypadku reklam za pośrednictwem telewizji.

Google w ramach badania nad ROI przeprowadził również prognozy dla 17 kampanii. Ich celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy przeniesienie części budżetu na wideo online będzie miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań reklamowych. Uzyskane dane wykazały, że takie przesunięcie środków powinno być wyższe w zdecydowanej większości przypadków. Co więcej, analizy te sugerują dla lepszych rezultatów podniesienie wydatków na reklamę w serwisie YouTube nawet dwu- lub sześciokrotnie.


Podobało Ci się? Podziel się...

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*