532 mld $ czyli wyniki globalnego rynku reklamy 2016

539 mld $ czyli wyniki globalnego rynku reklamy 2016

Znamy już podsumowanie świata reklam za rok 2016. Statystki wskazują, że w porównaniu z rokiem poprzednim przychód osiągnięty z reklam zwiększył się o 7,1%, osiągając tym samym zabójczą kwotę 532 mld dolarów amerykańskich.

Takiej generacji przychodów z reklam z pewnością sprzyjał szereg ważnych polityczno-sportowych czynników obserwowanych przez nas w 2016. Wspominając tylko najważniejsze z nich: czerwcowe rozgrywki piłki nożnej Euro 2016, kolejno letnie Igrzyska Olimpijskie Rio 2016, wreszcie wybory prezydenckie w USA kończące się listopadową elekcją Donalda Trumpa.

IHS Markit relacjonuje, że w skali ogólnej światowego PKB, przychód generowany z reklam zwiększył się z 0,66 % do 0,69 %. Wśród najbardziej dochodowych rynków zalicza się:

  • USA
  • Chiny
  • Japonię
  • Wielką Brytanię
  • Niemcy
  • Brazylię
  • Francję
  • Kanadę
  • Australię
  • Indie

Powyższa 10 stanowi 75% globalnego przychodu z marketingu reklamy. Zestawiając to z danymi z poprzedniego roku otrzymujemy spadek 1 punkta procentowego. Wartym uwagi wydaje się dość interesujący fakt, że 4 z 5 najszybciej rozwijających się rynków reklamowych należą do krajów afrykańskich – takich jak Ghana czy Kenia.

Kategoryzując środki przeznaczone na promocję reklamy widzimy, że prym ciągle wiedzie telewizja (192 mld $, co odpowiada 36% wartości globalnego rynku). Specjaliści jednak wierzą, że w ciągu najbliższych 5 lat koszulka lidera zostanie przekazana marketingowi internetowemu. W tym roku osiągnął on 30% światowego rynku zatrzymując się na kwocie 160 mld $. Ostatnie miejsce na podium należy do prasy z wynikiem 101 mld $. Najsłabiej z konkurencją poradziło sobie radio, zyskując jedynie 8,4 % udziału (47 mld $).

 

Zebrane dane można przedstawić oczywiście w jeszcze inny sposób. I tak, gdyby przeliczyć wydatki w przeliczeniu na jednego obywatela państwa, Izrael otrzymałby pierwsze miejsce – 719 USD (per persona). To więcej niż Szwajcaria czy USA. Opozycyjnie, najmniej na jednego mieszkańca wydało Zimbabwe, bo zaledwie 0,002 USD.

Wśród prognoz IHS Markit na rok 2017 Bliski Wschód ma być potencjalnie najszybciej rozwijającym się rynkiem reklamowym, zaraz za nim będzie kroczyć Afryka, kolejno Azja i Pacyfik (szczególnie Indie oraz Indonezja). Globalny przychód wzrośnie do kwoty blisko 600 mld $, zaś największy progres będziemy obserwować w nakładach zużywanych na reklamy internetowe (wzrost o 14% w porównaniu z analogicznym 2016).


Podobało Ci się? Podziel się...

Dodaj opinię

Twój email nie będzie opublikowany.

Możesz użyć HTML'a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*